Tag - Humour

Culture & Arts Original Articles Urdu Articles

مذہبی تعصب سے دور ﺍﯾﮏ ﻋﺎﻡ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ ﺳﮯ ﻣﮑﺎﻟﻤﮧ – از عامر

ﺳﻮﺍﻝ : ﮈﺍﮐﭩﺮ ﻋﺒﺪﺍﻟﺴﻼﻡ .. ؟ ﺟﻮﺍﺏ : ﺍﯾﮏ ﻗﺎﺩﯾﺎﻧﯽ، ﺟﺲ ﻧﮯ ﭘﯿﺴﻮﮞ ﺳﮯ ﻧﻮﺑﻞ ﺍﻧﻌﺎﻡ ﺧﺮﯾﺪﺍ ﺳﻮﺍﻝ : ﻣﻼﻟﮧ … ؟ ﺟﻮﺍﺏ : ﺍﯾﮏ16 ﺳﺎﻟﮧ ﻟﮍﮐﯽ ﮐﺎ ﺍﻣﺮﯾﮑﯽ ﮈﺭﺍﻣﮧ، ﺑﮭﻼ 16 ﺳﺎﻝ ﮐﯽ ﻋﻤﺮ...